THÔNG TIN: TP.HCM: 14 tuyến đường có camera ghi hình ‘phạt nguội’ cần biết.

Từ ngày 10.3.2020, tại 14 tuyến đường ở khu vực trung tâm sẽ được triển khai phạt nguội qua hệ thống camera giám sát.

Untitled 1 Untitled 2 Untitled 3 Untitled 4 Untitled 5 Untitled 6 Untitled 7 Untitled 8 Untitled 9 Untitled 10 Untitled 11 Untitled 12 Untitled 13 Untitled 14 Untitled 15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0982 922 662